Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1.3.2023 (thay thế Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18.10.2013) quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại.

Ngày 30/11/2022 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành TT24-2022 Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật với NLĐ trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

Cụ thể, từ ngày 1.3.2023, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền như sau:

– Mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng);

– Mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng);

– Mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng);

– Mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I của Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như sau:

– Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng;

– Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng;

– Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC CÁC CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KIỂM ĐỊNH QCI

1/ Kiểm định QCI chuyên cập nhật miễn phí các thông tin mới nhất về các quy định pháp luật về an toàn lao động;

2/ Kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

3/ Tổ chức huấn luyện an toàn nhóm 1,2,3,4,5,6 theo NĐ 44/2016;

4/ Kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét, điện theo quy định PCCC;

5/ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Lập các hồ sơ kỹ thuật về máy, thiết bị; Lập, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn lao động; Dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra không phá hủy

6/ Tổ chức huấn luyện Sơ cấp cứu, PCCC&CNCH;

7/ Quan trắc môi trường lao động;

8/ Hợp chuẩn hợp quy, đánh giá, chứng nhận ISO;

9/ Và nhiều hơn thế nữa…….

Đừng ngại, Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Mr. PHƯƠNGPhòng Kiểm định thiết bị – ĐTDĐ: 0979665900 

Hoặc Ms. Thi – 0932206205; Email: kiemdinhqci@gmail.com