Văn bản hợp nhất số: 2279/VBHN-BLĐTBXH được Thứ trưởng Lê Văn Thanh ký ngày 21/06/2023. 

Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Hợp nhất 3 nghị định sau:

“Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 02 năm 2023.”

Mọi vấn đề thắc mắc chưa rõ, cần tư vấn thêm, các bạn có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí theo thông tin sau nhé:

Phòng kinh doanh qua số điện thoại: 0932206295 (gặp Ms. Thi) Zalo
hoặc Phòng kỹ thuật: 0979665900 (Mr. Phương) Zalo
QCI hân hạnh được phục vụ!
QCI – AN TOÀN LÀ THỊNH VƯỢNG!