Kính gởi: Quý khách hàng!

Căn cứ theo diễn biến rất phức tạp của tình hình Covid 19 đã và đang diễn ra, nhiều doanh nghiệp đã phải tuyên bố phá sản, Số còn lại cũng đang rất khó khăn để duy trì và cầm cự theo diễn biến mới của dịch.

Mặc dù vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua các công tác kiểm định máy móc thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động nhằm đảm bảo an toàn về máy móc và con người.

Thấy được sự khó khăn của các Doanh nghiệp, cũng như lời của Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Không để bất kỳ ai bị bỏ lại sau lưng”. QCI với phương châm “An toàn là Thịnh Vượng”, chúng tôi xin hỗ trợ 50% chi phí cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ cho Doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng Dịch vụ.

Trân trọng!