Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH: Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Hiệu lực: 1/1/2017.