Kiểm định chống sét là việc đánh giá khả năng bảo vệ các công trình xây dựng, nhà máy trước tác động của sét. Là công việc hết sức quan trọng nhằm phòng tránh các thiệt hại khi có sét.

1. Tại sao phải kiểm định hệ thống chống sét đánh thẳng

– Theo ước tính của Viện Vật lý địa cầu, mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu 2 triệu cú sét đánh. Việt Nam nằm ở tâm dông châu Á, một trong ba tâm dông trên thế giới có hoạt động dông sét mạnh. Mùa dông ở Việt Nam tương đối dài bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Sét đánh làm gián đoạn dịch vụ viễn thông, điện lực,… và ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của người dân.

– Vì vậy việc đo đạc kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của mình và xã hội.

– Theo quy định tại nghị định số Nghị định 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Quy định việc đo đạc, kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng là quy định bắt buộc phải được thực hiện định kỳ hàng năm. Đặc biệt tiến hành trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của con người.

2. Tài liệu tham khảo

– Nghị định số Nghị định 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 của Chính phủ;

– TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng –  Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

– QTKT: 01-2020/QCI – Quy trình kiểm tra đo đac thông số điện trở tiếp đất;