I. Kiểm định van an toàn

Van an toàn là những cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực, van an toàn cần được cân chỉnh trong các trường hợp:
• Trước khi đưa thiết bị vào hoạt động.
• Trong quá trình hoạt động của thiết bị theo quy định của quy trình bảo dưỡng.
• Khi thiết bị được kiểm định định kỳ hoặc bất thường.
Việc kiểm định van an toàn bao gồm các bước cơ bản:
• Kiểm tra bằng mắt tình trạng kỹ thuật của van.
• Dùng khí (Không khí nén, Nitơ) hoặc chất lỏng (nước, dầu chuyên dụng) nâng áp suất để kiểm tra áp suất tác động, áp suất đóng của van.
• Kiểm tra độ kín của van.

II. Kiểm định áp kế

Áp kế là thiết bị dùng để đo áp suất bên trong thiết bị, và là cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực. Nhờ có áp kế mà người vận hành biết được áp suất bên trong thiết bị, vì vậy áp kế cần phải đảm bảo độ chính xác áp suất. Thang đo của áp kế phải chọn để số chỉ áp suất làm việc nằm vào khoảng từ 1/3 đến 2/3 thang đo.

Theo TCĐLVN 08:2011, áp kế phải được kiểm định mỗi năm một lần.