Áp kế là thiết bị dùng để đo áp suất bên trong thiết bị, và là cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực. Nhờ có áp kế mà người vận hành biết được áp suất bên trong thiết bị, vì vậy áp kế cần phải đảm bảo độ chính xác áp suất. Thang đo của áp kế phải chọn để số chỉ áp suất làm việc nằm vào khoảng từ 1/3 đến 2/3 thang đo.

Theo TCĐLVN 08:2011, áp kế phải được kiểm định mỗi năm một lần.