Để hoạt động kiểm định an toàn đảm bảo chất lượng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/06/2017) ngày 28/12/2016 ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của bộ lao động – thương binh và xã hội như sau:

TT

Tên quy trình

Số hiệu

1

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC QTKĐ: 01-2016/BLĐTBXH

2

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nòi gia nhiệt dầu QTKĐ: 02-2016/BLĐTBXH

3

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ: 03-2016/BLĐTBXH

4

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng QTKĐ: 04-2016/BLĐTBXH

5

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống đãn khí y tế QTKĐ: 05-2016/BLĐTBXH

6

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chưa khí công nghiệp QTKĐ: 06-2016/BLĐTBXH

7

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH

8

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh QTKĐ: 08-2016/BLĐTBXH

9

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH

10

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành QTKĐ: 10-2016/BLĐTBXH

11

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng QTKĐ: 11-2016/BLĐTBXH

12

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người QTKĐ: 12-2016/BLĐTBXH

13

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay QTKĐ: 13-2016/BLĐTBXH

14

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải QTKĐ: 14-2016/BLĐTBXH

15

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng QTKĐ: 15-2016/BLĐTBXH

16

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay QTKĐ: 16-2016/BLĐTBXH

17

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng QTKĐ: 17-2016/BLĐTBXH

18

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người QTKĐ: 18-2016/BLĐTBXH

19

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm QTKĐ: 19-2016/BLĐTBXH

20

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng QTKĐ: 20-2016/BLĐTBXH

21

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ: 21-2016/BLĐTBXH

22

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ: 22-2016/BLĐTBXH

23

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) QTKĐ: 23-2016/BLĐTBXH

24

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy QTKĐ: 24-2016/BLĐTBXH

25

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người QTKĐ: 25-2016/BLĐTBXH

26

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động QTKĐ: 26-2016/BLĐTBXH

27

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc QTKĐ: 27-2016/BLĐTBXH

28

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt QTKĐ: 28-2016/BLĐTBXH

29

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay QTKĐ: 29-2016/BLĐTBXH

30

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáo treo chở người QTKĐ: 30-2016/BLĐTBXH