Tin tức

KIỂM ĐỊNH qci cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về an toàn lao động gồm: Kiểm định an toàn lao động, Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Tư vấn giám sát an toàn, Kiểm tra nghiệm thử, Đánh giá hợp quy. Với đội ngũ chuyên gia kiểm định và huấn luyện dày dạn kinh nghiệm, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, cùng với quy trình quản lý theo ISO 9001:2008 đã giúp KIỂM ĐỊNH QCI giảm rất nhiều chi phí phát sinh.

Văn bản đánh giá hợp quy

Cơ sở pháp lý quan trọng nhất chính là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định… Chi tiết »

Phương thức đánh giá hợp quy

Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy… Chi tiết »

Đánh giá hợp quy là gì?

Đánh giá hợp quy giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị cho sản phẩm và thương hiệu của mình, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong quá trình sản xuất kinh… Chi tiết »

Quy định huấn luyện an toàn

Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. I. Điều 50, Luật Lao động quy định: 1. Người… Chi tiết »

Tại sao phải huấn luyện an toàn?

Tai nạn nghề nghiệp lúc nào cũng có thể xảy ra và nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả đó chủ yếu do những ‘hành vi không an toàn của người lao động’ và ‘môi trường làm… Chi tiết »

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

Để hoạt động kiểm định an toàn đảm bảo chất lượng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành các quy trình kiểm định tại thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016. Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH (có… Chi tiết »

Danh mục thiết bị kiểm định

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định các loại thiết bị thuộc danh mục kiểm định tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019. Thông tư số… Chi tiết »

Tại sao phải kiểm định an toàn?

Tại sao phải kiểm định an toàn? Để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, thi công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp phải… Chi tiết »