Theo suy nghĩ của nhiều người thì Hệ Thống Lạnh có gì đâu mà cần kiểm định, vì nó cũng giống như máy lạnh ở nhà mình hay xài mà. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm, vì hệ thống lạnh công nghiệp làm việc với áp suất rất cao dễ xảy ra sự cố nổ bình chứa cao áp hay rò rỉ các môi chất độc hại, mặt khác nó cũng nằm trong danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại thông tư 36/2019/BLĐTBXH nên bắt buộc phải kiểm định an toàn