Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) giới thiệu các bước trong việc kiểm định bồn chứa xăng dầu, bồn chứa dung môi, hóa chất được lắp đặt trên mặt đất (Aboveground Storage Tank) theo API 653.

Phạm vi áp dụng

API 653 là tiêu chuẩn dùng để kiểm định các bồn chứa được sản xuất theo API 650 hoặc có thể tham khảo để kiểm định bồn chứa xăng dầu, bồn chứa hóa chất có tiêu chuẩn chế tạo tương đương.

Các tiêu chuẩn tham khảo khi kiểm định bồn chứa xăng dầu

Các tiêu chuẩn thường được áp dụng khi kiểm định bồn chứa xăng dầu, hóa chất ở Việt nam là:

 • API 653. Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction – American Petroleum Institute.
 • API 650. Welded Tanks for Oil Storage – American Petroleum Institute.
 • API PR652: Linings of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms – American Petroleum Institute.
 • API RP 575. Inspection Practices for Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks – American Petroleum Institute.
 • API620. Design and Construction of Large, Welded, LowPressure Storage Tanks – American Petroleum Institute.
 • NFPA 30. Flammable and Combustible Liquids Code – National Fire Protection Association.
 • TCVN5307:2009. Kho dầu mỏ và Sản phẩm dầu mỏ – Yêu Cầu Thiết Kế.
 • TCVN 5334: 2007. Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng
 • TCVN4090, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn thiết kế.
 • QCVN 01: 2013/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Các bước thực hiện trong quá trình kiểm định bồn chứa xăng dầu

Khi kiểm định bồn chứa xăng dầu, dung môi, hóa chất phải thực hiện tuần tự theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, nhật ký vận hành

Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ cải tạo sửa chữa. Xem xét, đánh giá sự phù hợp với thực tế và tiêu chuẩn kiểm tra.

Bước 2: Khám xét bên ngoài, bên trong bồn chứa

 • Kiểm tra bằng mắt các khuyết tật kim loại bên trong và bên ngoài bồn chứa
 • Kiểm tra các đường hàn chu vi, đường hàn dọc thân. Đường hàn đáy bồn và mái bồn chứa.
 • Xem xét các biến dạng bệ đỡ bồn, cầu thang, sàn thao tác.
 • Các liên kết giữa bồn với đường ống công nghệ, các mối nối với thiết bị phụ.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm