Áp kế sử để hiển thị áp suất nên chúng với nhiệm vụ rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho thiết bị. Nếu chúng ta đang nạp môi chất vào bình chứa mà áp kế bị hỏng không làm việc hoặc hiển thị lệch lạc có thể dẫn đến nguy cơ nổ bình rất cao do vậy để đảm bảo áp kế hoạt động rẻ, giá trị đo tin cậy định kỳ chúng ta phải kiểm định đồng hồ áp.